Οδηγίες Ηλεκτρονικής καταχώρησης Υπερωριών

Τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν είναι τα εξής:

1.   Eισάγετε το user name και το password του σχολείου. Να σημειωθεί ότι είναι το ίδιο που χρησιμοποιείται και για την καταχώρηση κενών και πλεονασμάτων της ΔΔΕ .Σε περίπτωση που έχετε ξεχάσει το password μπορείτε να το επαναφέρετε στο σύνδεσμο

https://srv-dide-a.thess.sch.gr/aitisi/schools.

2.   Eισάγετε τo μήνα και το έτος εργασίας, το όνομα της αίτησης πληρωμής(πχ «Υπερωρίες μηνός Νοεμβρίου 2022») και την περιγραφή της αίτησης πληρωμής(πχ. «Υπερωρίες 12ουΓελ»).

      Πατήστε το κουμπί «Εισαγωγή Νέας Αίτησης».Στον πίνακα αιτήσεων θα πρέπει να εμφανιστεί η νέα σας αίτηση πληρωμής.

4.   Πατήστε το κουμπί "Select"  απο τον παραπάνω πίνακα αιτήσεων για να επιλέξετε την αίτηση που μόλις εισάγατε.

5.   Τώρα έχετε τη δυνατότητα να προσθέτετε υπερωρία για κάθε υπάλληλο. Δώστε τον ΑΦΜ και κάνετε αναζήτηση του υπαλλήλου.Σε περίπτωση που δε βρεθεί ο υπάλληλος θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τη ΔΔΕ Ανατ. Θεσ/νικης στα τηλεφωνα 2310503785-786 ή ηλεκτρονικά μέσω e-mail :tmimapliroforikis@sch.gr.

6.   Μετά την επιτυχή αναζήτηση μπορείτε πλέον να εισάγετε τις ώρες υπερωριών.

7.   Πατήστε το κουμπί «Εισαγωγή Υπερωρίας».

8.   Επαναλάβετε τα ίδια βήματα για να εισάγετε όλους τους υπαλλήλους.

9.   Αφού έχετε ολοκληρώσει την εισαγωγή όλων των υπαλλήλων θα πρέπει να οριστικοποιήσετε την αίτησή σας πατώντας το κουμπί «Οριστικοποίηση» μέχρι τις τέσσερις πρώτες εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα .

Σημειώσεις:

Μπορείτε να κάνετε διόρθωση είτε στις αιτήσεις είτε στις υπερωρίες ανά πάσα στιγμή με το κουμπί «Edit». Μετά την οριστικοποίηση δεν μπορείτε να κάνετε καμία αλλαγή στις εγγραφές αυτές.

Μπορείτε να βλέπετε τις αιτήσεις που έχετε κάνει συνολικά στο έτος (είτε τις εκκρεμής είτε τις οριστικοποιημένες) πατώντας το κουμπί «Εμφάνιση αιτήσεων».

Μπορείτε να βλέπετε τις υπερωρίες που έχετε δώσει στην επιλεγμένη αίτηση πατώντας το κουμπί «Εμφάνιση Υπερωριών».

Για οποιαδήποτε τεχνικό θέμα μπορείτε να επικοινωνείτε από τις 08:00-16:00 στο τμήνα Δ’ Πληροφορικής και Νέων τεχνολογιών στα τηλέφωνα 2310503785-786 ή μέσω e-mail στο tmimapliroforikis@sch.gr.